CANVIS I DEVOLUCIONS

Si la joia que has rebut no t'agrada, tens fins a 30 díes per retornar-la sense cap cost per tu. Te la canviarem per una altra o et retornarem els diners.
La devolució de l'article s'ha de fer usant o incloent el seu embolcall original a més de les instruccions, garanties, estoigs, documentació i embolcalls que puguin acompanyar a aquest.Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins el termini de 15 dies des de la data en que vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra.

No és procedent el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.
Adreça devolució:
Riu Joeirs SL
Plaça Sant Joan, 10 5e-5a
25007 LLEIDA


Menu